21 มกราคม 2562 เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.7 ในชิลี

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/jv0n3FW

แผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไป 53 กิโลเมตร โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างไปราว 15 กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้ของภูมิภาคโกกิมโบ ชิลีนับเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวมากที่สุดในโลก สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐรายงานว่า แผ่นดินไหวที่เมืองบัลดิเบียปี 2503 นับเป็นหนึ่งแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุด วัดได้ระดับ 9.5 ชิลีตั้งอยู่บนแนววงแหวนไฟที่จะเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุเป็นเรื่องปกติ .- สำนักข่าวไทย